JETA E VËRTETË

PËRKUFIZIMI-DISPOZITA-LLOJET E KAMATËS

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Numri i fetvasë: 87 SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Kategoria: PËRKUFIZIMI-DISPOZITA-LLOJET E KAMATËS

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

 Pyetje: SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Do donim të na sqaronit rregullat apo dispozitat që duhen ditur nga muslimani, lidhur me shitblerjen apo këmbimin e kapitaleve (parave dhe mallrave), duke e ilustruar këtë sipas mundësisë me shembuj përkatës?

 Përgjigjja: SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozitat e shkëmbimit të kapitaleve (parave dhe mallrave) të llojit kamator, përbëjnë një subjekt të gjerë shumë të rëndësishëm të lëmit të jurisprudencës islame.

Lexoni më tepër

LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Numri i fetvasë: 84 LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Kategoria: PËRKUFIZIMI-DISPOZITA-LLOJET E KAMATËS

LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

 Pyetje: LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Kemi dëgjuar për kamatën tradicionale të njohur me termin e bankave si kredi. Por kemi dëgjuar se sipas Islamit ka edhe raste të tjera të shkëmbimeve tregtare dhe transaksioneve monetare, të cilat mund që konsiderohen kamatë. A mund të na i sqaroni më konkretisht llojet e kamatës nën këndvështrimin e jurisprudencës islame?

 Përgjigjja: LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top