FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Numri i fetvasë: 385 FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Kategoria: FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

 Pyetje: FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Cilët janë argumentet e faljes së namazit të xhenazes në mungesë (prej së largu); a lejohet apo jo? Përveç rastit të Nexhashiut, a ka ndonjë argument tjetër?

 Përgjigjja: FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë mendime të ndryshme nëse lejohet ose jo të falet namazi i xhenazes së një të vdekuri musliman kur trupi i këtij të vdekuri nuk është i pranishëm por është larg, si vijon:

Lexoni më tepër

FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT Read More »