MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 92 MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

 Pyetje: MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

A e prish agjërimin përdorimi i misvakut me qëllim që të mënjanohet tharja e gojës ose se të pëlqen lëngu i tij? Cila është dispozita e përdorimit të furçës dhe pastës së dhëmbëve gjatë agjërimit?

 Përgjigjja: MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se përdorimi i misvakut jashtë agjërimit është i pëlqyeshëm. Kurse në lidhje me lejimin e përdorimit të misvakut nga ana e agjëruesit, ata kanë mendime të ndryshme, ku shumica e tyre (përfshirë medh’hebin hanefi) e kanë lejuar një gjë të tillë.1

Lexoni më tepër

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM Read More »