JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

HEMORRAGJIA ANORMALE VAGINALE

ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

Numri i fetvasë: 346 ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

Kategoria: MENSTRUACIONET-LEHONIA DHE AGJËRIMI

ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

 Pyetje: ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

A mund të na shpjegoni se si ndikojnë zakonet dhe lehonia femërore tek agjërimi i Ramazanit?

 Përgjigjja: ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Agjërimi i muajit të Ramazanit i obligohet gruas së paprekur nga gjërat që e pengojnë agjërimin. Më konkretisht prej këtyre penguesve janë zakonet dhe lehonia femërore, prandaj gruas së cilës i vijnë menstruacionet ose lehonia gjatë ditës së agjërimit, nuk i lejohet të agjërojë, por nëse pastrohet para agimit ajo e ka obligim ta agjërojë ditën e Ramazanit.

Lexoni më tepër

ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN Read More »

DISPOZITA E GJAKUT ROZË PARA ZAKONEVE

Numri i fetvasë: 195 DISPOZITA E GJAKUT ROZË PARA ZAKONEVE

Kategoria: HEMORRAGJIA ANORMALE VAGINALE

 DISPOZITA E GJAKUT ROZË PARA ZAKONEVE

 Pyetje: DISPOZITA E GJAKUT ROZË PARA ZAKONEVE

A duhet ta ndërpres agjërimin, sepse jam në prag të ardhjes së të permuajshmeve dhe shikoj pak sekrecione me ngjyrë gati të kuqe? Kur u ngrita për syfyr nuk hëngra bukë sepse mendova se jam me zakone, por tani nuk kam aq shumë. A është i saktë agjërimi dhe të vazhdoj të mos haj më ushqim, apo e kam prishur atë?

 Përgjigjja: DISPOZITA E GJAKUT ROZË PARA ZAKONEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në fakt gjaku i zakoneve (menstruacioneve) është gjak i ditur. Kurse sekrecionet ngjyrë rozë (trëndafili) ose jorozë (si gjaku i verdhë apo ai ngjyrë hiri) që i vijnë muslimanes së rritur para zakoneve, nuk konsiderohet gjak zakonesh (menstruacionesh).1

Lexoni më tepër

DISPOZITA E GJAKUT ROZË PARA ZAKONEVE Read More »

↓
Scroll to Top