JETA E VËRTETË

DISPOZITA TË TJERA-LËNDËT E PISTA

A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

Numri i fetvasë: 305 A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

Kategoria: LËNDËT RITUALISHT TË PISTA

 A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

 Pyetje: A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

Nëse lotojnë sytë, për çfarëdo arsye, a prishet abdesi?

 Përgjigjja: A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Shumica dërrmuese e juristëve muslimanë janë të mendimit se loti, djersa dhe të ngjashmit me to (si qyrret dhe uji që del nga hunda në përgjithësi) nuk janë pisllëk ritual (nexhase2), pavarësisht nëse dalin për shkak sëmundje ose jo, por konsiderohen ritualisht të pastra, bazuar në parimin juridik islam i cili thotë, se “si rregull, të gjitha gjërat (lëndët) konsiderohen të pastra dhe asnjë prej tyre nuk quhet ritualisht e pisët, përveçse nëse ka argument sheriatik (ligjor islam) që e mbështet një gjë të tillë”.

Lexoni më tepër

A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE Read More »

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Numri i fetvasë: 33 MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Kategoria: VESHJA E GRUAS

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

 Pyetje: MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

A duhet patjetër që pardesyja ose rroba e gruas muslimane të preki tokën? Çfarë duhet të bëjë ajo nëse skaji i rrobës së saj zvarritet përtokë në ndyrësira?

 Përgjigjja: MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me dispozitën e zgjatjes së pjesës fundore të veshjes së muslimanes, poshtë  nyjave të këmbëve, dijetari i shquar Ibn Haxheri thekson se e tillë gjë është:

Mustehab1 (e pëlqyeshme): kur rroba e gruas është një pëllëmbë poshtë nyjave të këmbëve të saj [një pëllëmbë më shumë sesa u lejohet burrave];

Lexoni më tepër

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE Read More »

↓
Scroll to Top