JETA E VËRTETË

NAMAZI I KËRKIMIT TË MË TË MIRËS

NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

Numri i fetvasë: 37 NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

Kategoria: NAMAZI I KËRKIMIT TË MË TË MIRËS

NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

 Pyetje: NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

A mund të na tregoni se si falet namazi i istikhares dhe cila është domethënia e tij? A bëhet duaja e istihares (lutja në namazin e istikhares) për udhëzimin e familjes, për t’u bërë hafiz dhe ngjashëm?

 Përgjigjja: NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i istikhares falet në rastin kur personi gjendet përballë çështjeve midis të cilave nuk vendos dot se cilën të bëj, prandaj (sikurse duket qartë në tekstin e lutjes së namazit të istikhares) muslimani e lut Allahun e Madhëruar që t’ia realizoj më të mirën prej këtyre çështjeve të nevojshme. Po i këtij konteksti është edhe rasti kur muslimani përballet me çështje të cilat është në mëdyshje dhe ngurron nëse duhet t’i bëjë ose jo, si: planifikimi për të blerë një mall të shtrenjtë (makinë, shtëpi etj.), për të punuar në një profesion të caktuar etj.

Lexoni më tepër

FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Numri i fetvasë: 36 FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Kategoria: PËRMENDJE DHE LUTJE TË NDRYSHME

FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

 Pyetje: FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Jam martuar prej disa vitesh dhe nuk kam fëmijë, prandaj desha të pyes a është në rregull ta fal namazin e istihares që të lutem për fëmijë?

 Përgjigjja: FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

E lusim Allahun e Lartësuar që t’ju furnizojë me pasardhës të devotshëm muslimanë dhe t’i bëjë ata burim kënaqësie për ju në këtë botë dhe tjetrën.

Namazi i istiharas (përzgjedhjes) kryhet kur muslimani përballet me çështje të cilat është në mëdyshje (ngurron) nëse duhet t’i bëjë ose jo.

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top