A E ANULLON NAMAZI I BAJRAMIT XHUMANË

Numri i fetvasë: 219 A E ANULLON NAMAZI I BAJRAMIT XHUMANË

Kategoria: TAKIMI I BAJRAMIT ME TË XHUMANË

 A E ANULLON NAMAZI I BAJRAMIT XHUMANË

 Pyetje: A E ANULLON NAMAZI I BAJRAMIT XHUMANË

Cila është dispozita e faljes së xhumasë (të premtes) nëse falja e Bajramit bie në ditën e xhuma? A e anullon (shfuqizon) Namazin e Xhumasë fakti që në po atë ditë është falur para tij Namazi i Bajramit?

 Përgjigjja: A E ANULLON NAMAZI I BAJRAMIT XHUMANË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i xhumasë është obligim individual për muslimanin që ka mbushur moshën e pjekurisë seksuale, nuk është me të meta mendore (i çmendur) dhe është vendas.

Lexoni më tepër

A E ANULLON NAMAZI I BAJRAMIT XHUMANË Read More »