JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITA-KUSHTET E FALJES SË BAJRAMIT

KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

Numri i fetvasë: 202 KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

Kategoria: DISPOZITA-KUSHTET E FALJES SË BAJRAMIT

 KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

 Pyetje: KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

Kur janë Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami dhe sa ditë ka secili prej tyre?

 Përgjigjja: KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami përbëjnë dy festat madhore rituale të përvitshme të muslimanëve, të cilat janë caktuar si të tilla nga Vetë Krijuesi i gjithësisë.

Në lidhje me faktin se kur është dhe sa ditë ka secili Bajram, juristët muslimanë kanë thënë sa vijon1:

Lexoni më tepër

KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI Read More »

DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

Numri i fetvasë: 201 DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

Kategoria: DISPOZITA-KUSHTET E FALJES SË BAJRAMIT

 DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

 Pyetje: DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

Cila është dispozita e faljes së Namazit të Bajramit. Po ajo e agjërimit në ditët e tij? A lejohet të punohet në ditët e Bajramit?

 Përgjigjja: DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Dispozita e faljes së Namazit të Dy Bajrameve

a. Lidhur me dispozitën e faljes së Namazit të Dy Bajrameve për burrat, mendimet më kryesore të dijetarëve janë tre:

Mendimi i parë: Falja e Namazit të Bajrameve (Fitër dhe Kurban Bajramit) është vaxhib ajn1 (detyrim individual për çdo musliman) dhe ky është mendimi i medh’hebit hanefi, një mendim i imam Ahmedit, si dhe mendimi që kanë zgjedhur Ibn Tejmije, Esh-Sheukani, Ibn Uthejminit, Ibn Bazi etj.;

Lexoni më tepër

DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET Read More »

↓
Scroll to Top