A BËHET ME ZË NIJETI PËR ADHURIMIN

Numri i fetvasë: 30 A BËHET ME ZË NIJETI PËR ADHURIMIN

Kategoria: QËLLIMI-NIJETI

 A BËHET ME ZË NIJETI PËR ADHURIMIN

 Pyetje: A BËHET ME ZË NIJETI PËR ADHURIMIN

A bëhet nijeti (qëllimi) me gojë (fjalë) për adhurimin, si për shembull ta bëj nijetin për të falur namazin e drekës duke thënë me gojë: “E bëj nijet të fal namazin farz (të detyrueshëm) të drekës”, dhe kështu me radhë kur merret abdes etj.; sepse kam lexuar se nuk lejohet që nijeti të bëhet me gojë, porse ai duhet bërë vetëm me zemër.

 Përgjigjja: A BËHET ME ZË NIJETI PËR ADHURIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

A BËHET ME ZË NIJETI PËR ADHURIMIN Read More »