JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

BIDATET QË BËHEN LIDHUR ME NAMAZIN

TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

Numri i fetvasë: 145 TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

Kategoria: ETIKA E SELAMIT DHE DHËNIES SË DORËS

TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

 Pyetje: TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

A është e lejuar që pas namazit në xhami besimtarët të takohen me njëri-tjetrin duke shtrënguar duart (t’i japin dorën njëri-tjetrit)?

 Përgjigjja: TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dhënia e dorës njëri-tjetrit kur takohemi, është veprim i pëlqyeshëm, bazuar në thënien profetike: “Nuk ndodh që dy muslimanë (dy burra ose dy gra) të takohen dhe t’i japin dorën njëri-tjetrit, përveçse ata do të jenë të falur para se të ndahen.1

Lexoni më tepër

TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT Read More »

NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

Numri i fetvasë: 71 NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

Kategoria: NAMAZE BIDAT-PA BAZË SHERIATIKE

NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

 Pyetje: NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

Cila është dispozita për namazin e veçantë që falet në Natën e Regaibit (të premtes së parë të muajit Rexheb) dhe për paraprirjen e kësaj me agjërimin e të enjtes para Natës së Regaibit?

 Përgjigjja: NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i Natës së Regaibit, i paraprirë me agjërimin e të enjtes para kësaj nate, nuk ka bazë sheriatike (ligjore islame), pasi transmetimi i ardhur në lidhje me këtë është i trilluar.

Lexoni më tepër

NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ Read More »

↓
Scroll to Top