NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

Numri i fetvasë: 71 NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

Kategoria: NAMAZE BIDAT-PA BAZË SHERIATIKE

NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

 Pyetje: NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

Cila është dispozita për namazin e veçantë që falet në Natën e Regaibit (të premtes së parë të muajit Rexheb) dhe për paraprirjen e kësaj me agjërimin e të enjtes para Natës së Regaibit?

 Përgjigjja: NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i Natës së Regaibit, i paraprirë me agjërimin e të enjtes para kësaj nate, nuk ka bazë sheriatike (ligjore islame), pasi transmetimi i ardhur në lidhje me këtë është i trilluar.

Lexoni më tepër

NAMAZI I REGAIBIT-AGJËRIMI 1 DITË PARA TIJ Read More »