TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

Numri i fetvasë: 151 TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

Kategoria: LLOJI-SASIA E ZEKATIT TË FIŤRIT

TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

 Pyetje: TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

Sa është sasia e zekatit të fitrit që duhet të nxirret dhe cilat janë format (trajtat apo llojet) e lejuara në të cilat mund të nxirret ai?

 Përgjigjja: TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Sasia në të cilën nxirret zekati i fitrit

Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka urdhëruar që zekati i fitrit të nxirret një saa’a, bazuar në transmetimin e Ebu Seaid El-Khudriut (Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili lidhur me këtë thotë: “Ne për zekatin e fitrit jepnim një saa’a…”1

Lexoni më tepër

TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT Read More »