JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KUSH E KA OBLIGIM ZEKATIN E FIŤRIT

KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

Numri i fetvasë: 302 KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

Kategoria: KUSH E KA OBLIGIM ZEKATIN E FIŤRIT

KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

 Pyetje: KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

Sa pasuri duhet të ketë personi që t’i bëhet obligim nxjerrja e Zekatit të Fitrit?

 Përgjigjja: KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë janë të mendimit se Zekati i Fitrit i obligohet muslimanit/es që ka mundësi ta nxjerrë atë, teksa lidhur me këtë mundësi dy mendimet kryesore të tyre janë1:

Mendimi i parë: Mundësi / Kamje konsiderohet që personit t’i teprojë ushqim veç atij që i duhet Natën/Ditën e Bajramit për veten dhe kë ka në kujdestari

Lexoni më tepër

KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE Read More »

KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

Numri i fetvasë: 300 KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

Kategoria: KUSH E KA OBLIGIM ZEKATIN E FIŤRIT

KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

 Pyetje: KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

A është i obliguar muslimani që ta nxjerrë Zekatin e Fitrit për personat që ushqen (është kujdestar të paguajë për jetesën e tyre), siç janë: bashkëshortja e tij, prindërit e tij, fëmijët e tij etj.?

 Përgjigjja: KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nxjerrja e Zekatit të Fitrit bëhet obligim nëse (bazuar në mendimin e shumicës së juristëve muslimanë) në natën dhe ditën e festës së Fitër Bajramit, personit, veç nevojave bazë jetike (si: ngrënia, pirja, veshmbathja, banimi, ilaçet, transporti dhe ngjashëm) të tij dhe atyre që ka në kujdestari, i tepron një shtesë pasurore / ushqimore e cila ia mundëson nxjerrjen e këtij zekati.

Lexoni më tepër

KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË Read More »

↓
Scroll to Top