TË DREJTAT E FËMIJËVE

FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

Numri i fetvasë: 265 FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

Kategoria: DISPOZITAT E RRITJES-EDUKIMIT TË FËMIJËS

FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

 Pyetje: FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

Nëse fëmija ka babain musliman dhe nënën të krishterë, cilës fe i takon ai, asaj të babait apo asaj të nënës? Po nëse prindërit e fëmijës ndërrojnë fe dhe nga muslimanë kthehen në tjetër fe, cilës feje i takojnë fëmijët e tyre në këtë rast?

Përgjigjja: FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Numri i fetvasë: 233 LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Kategoria: EL-ÂǨIIǨA-THERORI KUR LIND BEBJA

 LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

 Pyetje: LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Kam dëgjuar se akika (theror me rastin e lindjes së bebit) bëhet një dash për fëmijën femër dhe dy desh për fëmijën mashkull. A mund të na tregoni më konkretisht se cilat janë llojet e bagëtive që vlejnë për bërjen e akikas, sa bagëti theren si akika dhe si veprohet me akikan?

Përgjigjja: LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Lexoni më tepër
 

QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Numri i fetvasë: 232 QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Kategoria: EL-ÂǨIIǨA-THERORI KUR LIND BEBJA

 QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

 Pyetje: QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Dëshiroj të bëj një akika (të ther një bagëti me rastin e lindjes së fëmijës tim) dhe desha të di si bëhet nijeti (qëllimi) për këtë rast. A mund të na informoni gjithashtu për vlerën apo urtësinë e akikas?

Përgjigjja: QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Numri i fetvasë: 217 BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

 Pyetje: BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Një person ka vendosur të bëj akika (të ther një bagëti me rastin e lindjes së fëmijës) dhe ka zgjedhur që këtë ta bëj në ditën e kurbanit dhe krahas nijetit (qëllimit) të kurbanit. A lejohet që kur ta bëj therjen e bagëtisë së kurbanit të Bajramit, ta bëj nijetin njëherazi edhe për kurban edhe për akika?

Lexoni më tepër
 

RRUAJTJA E FLOKËVE TË BEBES

Numri i fetvasë: 24 RRUAJTJA E FLOKËVE TË BEBES

Kategoria: DISPOZITAT E BEBES

RRUAJTJA E FLOKËVE TË BEBES

 Pyetje: RRUAJTJA E FLOKËVE TË BEBES

Kur ka lindur fëmija im unë nuk ia kam rruajtur flokët dhe nuk kam dhënë lëmoshë në ar sa pesha e flokëve të tij. Si duhet të veproj tani?

 Përgjigjja: RRUAJTJA E FLOKËVE TË BEBES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me dispozitën e rruajtjes së flokëve të bebes dhe dhënies lëmoshë në ar aq sa është pesha e këtyre flokëve, thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër
 

AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

Numri i fetvasë: 24 AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

Kategoria: EL-ÂǨIIǨA-THERORI KUR LIND BEBJA

AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

 Pyetje: AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

Kur kanë lindur dy djemtë e mi nuk kam prerë kurban. A është gjynah kjo dhe nëse po si mund ta shlyej?

 Përgjigjja: AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Domethënia e akikës

Kuptimi i akikas vjen nga fjala arabe “AǨ-ǨA / ndaj ose pres”, së këtejmi quhet ky theror akika, për shkak të prerjes së fytit të bagëtisë. Gjuhologët arabë përmendin se “akika” quhen edhe “flokët me të cilat lind bebi”1.

Lexoni më tepër