JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

BANKETI I MARTESËS

KOHA E DASMËS-PJESËMARRËSIT-USHQIMI

Numri i fetvasë: 342 KOHA E DASMËS-PJESËMARRËSIT-USHQIMI

Kategoria: BANKETI I MARTESËS

KOHA E DASMËS-PJESËMARRËSIT-USHQIMI

 Pyetje: KOHA E DASMËS-PJESËMARRËSIT-USHQIMI

A duhet të shtrohet ushqimi (banketi) i dasmës kur të bëhet kurorëzimi apo më pas? A është mirë që për dasmë të ftohen sa më shumë të ftuar dhe a mundet të shtrohet banketi me koktej (pije dhe qerasje të lehta) që nuk përmban harame apo duhet të shtrohet mish dhe ngjashëm?

 Përgjigjja: KOHA E DASMËS-PJESËMARRËSIT-USHQIMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me kohën, pjesëmarrësit (të ftuarit) dhe ushqimin e gostisë së dasmës, juristët muslimanë kanë përmendur sa vijon1:

Lexoni më tepër

KOHA E DASMËS-PJESËMARRËSIT-USHQIMI Read More »

GOSTIA E DASMËS-KUPTIMI DHE DISPOZITA

Numri i fetvasë: 341 GOSTIA E DASMËS-KUPTIMI DHE DISPOZITA

Kategoria: BANKETI I MARTESËS

 GOSTIA E DASMËS-KUPTIMI DHE DISPOZITA

 Pyetje: GOSTIA E DASMËS-KUPTIMI DHE DISPOZITA

Çfarë duhet të dijë muslimani/a lidhur me gostinë apo banketin e dasmës (martesës) së tij, dispozitat kryesore lidhur me këtë dhe urtësinë e kësaj?

 Përgjigjja: GOSTIA E DASMËS-KUPTIMI DHE DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me kuptimin, dispozitat dhe urtësinë e gostisë së dasmës, juristët muslimanë kanë përmendur sa vijon1:

Së pari: Kuptimi i gostisë së dasmës2

Kuptimi gjuhësor i fjalës arabe “El-Uelijmeh / gosti apo banket” vjen nga folja arabe “uelime” që ka kuptimin “mbledhje / bashkim”, duke qenë se kemi të bëjmë me mbledhjen apo bashkimin e dy bashkëshortëve; teksa kuptimi terminologjik juridik islam i kësaj fjale nënkupton “ushqimin që shtrohet veçanërisht në dasëm”.

Lexoni më tepër

GOSTIA E DASMËS-KUPTIMI DHE DISPOZITA Read More »

↓
Scroll to Top