A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

Numri i fetvasë: 14 A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

Kategoria:  BESIMI NË KADER-PARACAKTIMIN HYJNOR

A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

 Pyetje: A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

A është e shkruar se me cilin person (partner) do ta kalojmë jetën?

 Përgjigjja: A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Allahu i ka shkruar, përcaktuar dhe vendosur caktimet, vlerat dhe porcionet lidhur me çdo gjë, qysh 50 000 vjet para se të krijoheshin qielli edhe toka. Muslimani krahas besimit në kada dhe kader1 është urdhëruar që kur të bëj një gjë, të kryej shkaqet përkatëse më të mira të mundshme. Po kështu duhet ditur se dijetarët kanë thënë se:

Lexoni më tepër

A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR Read More »