JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

GRATË E NDALUARA PËR MARTESË

CILI PERSON QUHET MAHREM I NJË GRUAJE

Numri i fetvasë: 128 CILI PERSON QUHET MAHREM I NJË GRUAJE

Kategoria: TË NDALUARAT PËRJETËSISHT PËR MARTESË

CILI PERSON QUHET MAHREM I NJË GRUAJE

 Pyetje: CILI PERSON QUHET MAHREM I NJË GRUAJE

A mund të na sqaroni se çfarë nënkuptohet me termin juridik islam “burra që janë mahrem” të një gruajë dhe se cilët janë ata?

 Përgjigjja: CILI PERSON QUHET MAHREM I NJË GRUAJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësor i fjalës arabe “mahrem” është: “diçka e ndaluar apo tabu”. Kurse si term juridik, kriteri me të cilin e përkufizojnë dijetarët muslimanë mahremin është: “Mashkulli i rritur, i arsyeshëm dhe i besueshëm, i cili e ka përjetësisht të ndaluar që të martohet me një grua të caktuar, për arsye të një shkaku të ligjshëm dhe sepse ky ndalim është prej të drejtave (përfitimeve) themelore ligjore të saj”.

Lexoni më tepër

CILI PERSON QUHET MAHREM I NJË GRUAJE Read More »

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Numri i fetvasë: 69 MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Kategoria: VESHJA E GRUAS

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

 Pyetje: MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Kush janë ata burra që konsiderohen mahrem të një gruaje (të ndaluar përjetësisht të martohen me atë) dhe si duhet të jetë veshja e gruas muslimane në prani të tyre. Po në prani të burrave të tjerë veç këtyre si duhet të jetë veshja e gruas muslimane?

 Përgjigjja: MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësor i fjalës arabe “mahrem” është: “diçka e ndaluar apo tabu”; kurse juridikisht  dijetarët muslimanë e përkufizojnë “mahremin” si: “Mashkull i rritur (në moshën e pjekurisë ose pranë saj), i arsyeshëm (pa të meta mendore) dhe i besueshëm, i cili e ka përjetësisht të ndaluar që të martohet me një grua të caktuar, për arsye të një shkaku të ligjshëm dhe sepse ky ndalim është prej të drejtave (përfitimeve) themelore ligjore të saj”.1

Lexoni më tepër

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE Read More »

↓
Scroll to Top