MIKPRITJA E VIZITORËVE TË BEZDISSHËM

Numri i fetvasë: 110 MIKPRITJA E VIZITORËVE TË BEZDISSHËM

Kategoria: ETIKA E MIKPRITJES

MIKPRITJA E VIZITORËVE TË BEZDISSHËM

 Pyetje: MIKPRITJA E VIZITORËVE TË BEZDISSHËM

Si duhen trajtuar personat që më vijnë shpesh në shtëpi, qofshin të afërm apo të largët? Ndonjëherë ndjehem shumë e bezdisur nga persona të tillë; por unë gjthsesi nuk e shpreh shqetësimin…

 Përgjigjja: MIKPRITJA E VIZITORËVE TË BEZDISSHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Këshilla të rëndësishme për vizitorët

Prej këshillave që jepen për vizitat e lira, të ashtuquajtura vizita për qejf (ky hyjnë vizita që nuk janë: të detyrueshme, të qëllimta apo nga persona që vijnë nga larg), përmendim:

Lexoni më tepër

MIKPRITJA E VIZITORËVE TË BEZDISSHËM Read More »