STUDIMET NË FAKULTETIN E PSIKOLOGJISË

Numri i fetvasë: 43 STUDIMET NË FAKULTETIN E PSIKOLOGJISË

Kategoria: ETIKA E NXËNËSIT DHE DIJES

STUDIMET NË FAKULTETIN E PSIKOLOGJISË

 Pyetje: STUDIMET NË FAKULTETIN E PSIKOLOGJISË

Studioj në degën e psikologjisë dhe prandaj desha të di nëse ka ndonjë argument të bazuar në fe, që vërteton se studimi i psikologjisë është haram?

 Përgjigjja: STUDIMET NË FAKULTETIN E PSIKOLOGJISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sa i përket qëndrimit të juristëve muslimanë lidhur me studimin e psikologjisë, dy mendimet më kryesore janë:

Mendimi i parë: Studimi i shkëncës së psikologjisë është i ndaluar dhe krejtësisht i padobishëm. Mbështetësit e këtij mendimi e shikojnë psikologjinë si një shkencë të huaj të panevojshme dhe theksojnë se ajo që duhet është mbështetja tek sheriati (ligji) islam. Ata këmbëngulin që për më tepër t’u paraprihet dëmeve të kësaj “diturie” që buron prej perëndimit laik (jofetar) dhe bie ndesh kryekëput me mësimet e Islamit.

Lexoni më tepër

STUDIMET NË FAKULTETIN E PSIKOLOGJISË Read More »