CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Numri i fetvasë: 123 CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

 Pyetje: CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

A mund të na tregoni duanë (lutjen) e provimeve, pasi kam dëgjuar se ka një të tillë.

 Përgjigjja: CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se nuk ka ndonjë dua (lutje) të veçantë që të bëhet për provim, por ata thonë se përderisa studenti/nxënësi është në një rrethanë në të cilën ka nevojë për mbarësi dhe lehtësim, së këtejmi ai mundet të përdorë lutjet1 e përshtatshme për të këtillë rrethanë, si për shembull:

Lexoni më tepër

CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE Read More »