KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

Numri i fetvasë: 241 KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

Kategoria: BAZAT DHE KLASIFIKIMET E BETIMIT

 KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

 Pyetje: KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

Nëna jonë, me qëllim që të na frenojë na betohet shpesh: “Pash Zotin bëje (ose mos e bëj) këtë!”,- dhe ne shpesh s’e zbatojmë atë që na thotë. Ajo vazhdon kështu prej vitesh dhe madje betohet edhe për gjërat më të rëndomta, të cilat për fat të keq shumica e tyre nuk zbatohen prej nesh. A është ky betim i paqëllimtë,- sepse ajo betohet në fakt pa u menduar,- dhe si duhet vepruar në këtë rast?

Përgjigjja: KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT Read More »