JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITA PËR MAGJINË-MAGJISTARIN

SHENJAT KRYESORE TË MAGJEPSJES

Numri i fetvasë: 189 SHENJAT KRYESORE TË MAGJEPSJES

Kategoria: REALITETI-KLASIFIKIMET E MAGJISË

SHENJAT KRYESORE TË MAGJEPSJES

 Pyetje: SHENJAT KRYESORE TË MAGJEPSJES

Si mund ta dallojmë dikë të cilit i kanë bërë magji, pra cilat janë shenjat e ditura të magjisë, që të sigurohemi në lidhje me to?

 Përgjigjja: SHENJAT KRYESORE TË MAGJEPSJES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të kualifikuarit në këtë çështje, kanë përmendur se prej shenjave dalluese të magjisë (magjepsjes) janë se i prekuri prej saj:

● Ndjen shqetësim dhe ngushtim të theksuar (në frymëmarrje) në çështje të spikatura (p.sh. me të hyrë në shtëpi apo në vendin që mendohet t’i jetë bërë magji, gjë që nuk ndodh në tjetër rast); i shpërfytyrohen gjërat dhe i shikon ato negativisht, tjetër për tjetër, ose imagjinon diçka që në të vërtetë nuk i ndodh apo supozon gjëra joreale; qan ose qesh në mënyrë të pavullnetshme (pa shkak konkret), ose lëshon britma dhe të qara të fuqishme; flet fjalë pa lidhje, zgurdullon sytë, plogështohet në maksimum, është i shpërqendruar dhe bën veprime të pakontrolluara; del nga jeta normale, qëndron larg njerëzve në vende të frikshme apo të errëta dhe flet fare rrallë; dëgjon zgjuar zëra që i flasin por nuk shikon kënd; vuan shumë prej ngacmimeve dhe vesveseve etj.;

Lexoni më tepër

SHENJAT KRYESORE TË MAGJEPSJES Read More »

RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

Numri i fetvasë: 188 RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

Kategoria: KURIMI I MAGJISË

RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

 Pyetje: RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

A është e domosdoshme që rukja (kurimi me Kuran dhe Lutje Profetike) të bëhet vetëm tek hoxhallarët ose personat e veçantë, apo çdo musliman/e që di të lexojë Kuran dhe të bëjë Lutje Profetike, ka të drejtë t’i këndojë rukje personave të prekur nga magjia a xhindet? A mund të na tregoni formën e shërimit nga magjia?

 Përgjigjja: RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rruga e shërimit nga magjia është e mundur – Falënderuar qoftë Allahu! Faktikisht Allahu i Madhëruar, për çdo sëmundje të zbritur, ka zbritur edhe shërimin, fakt ky që është pohuar nga Profeti (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!)1.

Lexoni më tepër

RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA Read More »

BESIMI NË MAGJISTARËT-FALLTARËT

Numri i fetvasë: 187 BESIMI  NË MAGJISTARËT-FALLTARËT

Kategoria: PRETENDIMI I NJOHJES SË TË FSHEHTËS

BESIMI  NË MAGJISTARËT-FALLTARËT

 Pyetje: BESIMI  NË MAGJISTARËT-FALLTARËT

Disa persona shkojnë tek magjistarët apo fallxhorët, duke besuar se këta të fundit e dinë të fshehtën dhe duke u besuar fjalëve të tyre. Disa të tjerë shkojnë tek magjistari dhe falltari dhe e besojnë fjalën e tyre, por besojnë gjithashtu se magjistari apo falltari nuk e di të fshehtën, porse ai e merr atë nga xhindet që përgjojnë lajmin qiellor të zbritur tek engjëjt e qiellit të dynjasë apo nga xhindet shoqërues të njeriut. Disa të tjerë shkojnë dhe i pyesin magjistarët, por nuk u besojnë aspak atyre. Cila është dispozita për secilin prej këtyre rasteve?

Lexoni më tepër

BESIMI NË MAGJISTARËT-FALLTARËT Read More »

SHKUARJA TEK MAGJISTARI-FALLTARI

Numri i fetvasë: 186 SHKUARJA TEK MAGJISTARI-FALLTARI

Kategoria: PRETENDIMI I NJOHJES SË TË FSHEHTËS

SHKUARJA TEK MAGJISTARI-FALLTARI

 Pyetje: SHKUARJA TEK MAGJISTARI-FALLTARI

Persona të ndryshëm i kemi parë të shkojnë tek magjistarët a fallxhorët dhe t’u besojnë atyre, disa të tjerë shkojnë por nuk u besojnë, kurse disa të tjerë shkojnë për t’i demaskuar apo ndaluar nga e keqja. Cila është dispozita (gjykimi islam) për shkuarjen tek magjistari dhe falltari, sidomos për atë që shkon tek ata për t’i përgënjeshtruar apo demaskuar para njerëzve?

 Përgjigjja: SHKUARJA TEK MAGJISTARI-FALLTARI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

SHKUARJA TEK MAGJISTARI-FALLTARI Read More »

E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

Numri i fetvasë: 183 E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

Kategoria: REALITETI-KLASIFIKIMET E MAGJISË

E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

 Pyetje: E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

Magjia që bën magjistari a bën efekt apo jo? Përse magjistari kur i bën magji dikujt, merr diçka nga sendet e tij personale, si: rrobat e tij, flokët etj.? A mundet magjistari ta bëjë magjinë edhe pa marrë diçka nga njeriu?

 Përgjigjja: E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fillimisht duhet theksuar se magjia (dhe çdo e keqe) nuk dëmton në vetevete, por ndikon në trupin, zemrën a mendjen e njeriut vetëm me caktimin e lejen e Allahut, kur urtësia e Tij lejon që diçka e tillë të ndodhë.

Lexoni më tepër

E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO Read More »

AKUZIMI PËR MAGJI DUHET FAKTUAR

Numri i fetvasë: 182 AKUZIMI PËR MAGJI DUHET FAKTUAR

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

 AKUZIMI PËR MAGJI DUHET FAKTUAR

 Pyetje: AKUZIMI PËR MAGJI DUHET FAKTUAR

E njoh qartë magjistarin në bazë të disa shenjave e ai fatkeqësisht është prej disa të afërmëve që vijnë në shtëpinë time. Me siguri që ai do më bëj dëm. Puna është se familja nuk më beson. Pyetja ime është si duhet vepruar sipas fesë islame në këtë rast, a duhet t’i shkëpus marrëdhëniet me atë dhe familjen e tij dhe a duhet ta kërcënoj nëse vjen përsëri në shtëpinë time?

 Përgjigjja: AKUZIMI PËR MAGJI DUHET FAKTUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

AKUZIMI PËR MAGJI DUHET FAKTUAR Read More »

SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

Numri i fetvasë: 181 SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

Kategoria: REALITETI-KLASIFIKIMET E MAGJISË

SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

 Pyetje: SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

Kemi dëgjuar se shpesh herë njerëzit hallexhinj mashtrohen duke shkuar tek magjistarët, të cilët u shtiren se janë njerëz të fesë. Ndodh që këta magjistarë t’i mashtrojnë njerëzit duke mbajtur edhe simbole fetare në ambientet ku ushtrojnë magjinë. A mund të na tregoni si mund të dallohen magjia dhe magjistarët?

 Përgjigjja: SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Jo çdo njeri që pretendon se është në rrugën e Zotit, është i tillë. Muslimani, në lidhje me çështjet e fesë islame, sidomos ato që kanë të bëjnë me botën e fshehtë, duhet të jetë shumë i kujdesshëm, pra duhet të referohet dhe drejtohet vetëm tek muslimanët e kualifikuar të besueshëm.

Lexoni më tepër

SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE Read More »

PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

Numri i fetvasë: 180 PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

Kategoria: DISPOZITA PËR MAGJINË-MAGJISTARIN

 PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

 Pyetje: PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

Cili është përkufizimi apo kuptimi i magjisë dhe cila është dispozita (gjykimi apo vendimi fetar) për magjinë dhe magjistarët?

 Përgjigjja: PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë e përkufizojnë kështu magjinë: “Magjia qëndron (konsiston) në fjalë magjike, hajmali, yshtje dhe lidhje nyjesh, përmes të cilave magjistari arrin të përdor shejtanët që ata të ndikojnë në zemrat dhe trupat e njerëzve, ashtu që kjo bëhet shkak për sëmundje, vdekje, ndarje mes personit dhe familjarëve të tij etj.”1

Lexoni më tepër

PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË Read More »

↓
Scroll to Top