PASURITË E HUMBURA-PËRKUFIZIMI E DISPOZITA

PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

Numri i fetvasë: 306 PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

Kategoria: ZEKATI I THESAREVE DHE MINERALEVE

 PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

 Pyetje: PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

Nëse një thesar i fshehur është i mbyllur me amanet si mund të hapet pa u dëmtuar personi i cili do që ta marrë atë dhe pa u dëmtuar edhe thesari gjatë marrjes? Nëse është një amanet i fortë, i lënë prej shumë vitesh, si mund të thyhet me siguri të plotë pa u dëmtuar? Dua të di se si i bëjnë amanetet (nëse e dini)? Me fjalë të tjera ështe gjetur një thesar i fshehur në shpellë dhe mendohet se është thesar i vjetër i lënë nga turqit, domethënë që nuk e dimë se kush është pronari. Tani puna qëndron se ky thesar nuk mund të merret dot sepse është i lënë me amanet dhe kush hyn brenda (shpellës së thesarit) del i keqtrajtuar/i masakruar. Kush janë këta që e masakrojnë njeriun që hyn brenda shpellës së thesarit; a janë ata xhindet dhe si mund të thyhet amaneti që të hyhet brenda pa u dëmtuar kush hyn dhe pa u dëmtuar thesari?

Lexoni më tepër
 

SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Numri i fetvasë: 295 SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Kategoria: PASURITË E HUMBURA-PËRKUFIZIMI E DISPOZITA

 SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

 Pyetje: SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Nëse gjejmë në rrugë ca para dhe nuk e dimë se kujt i kanë rënë, a duhet t’i marrim ato dhe t’i japim sadaka në emër të personit që u kanë rënë (humbur)?

 Përgjigjja: SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 294 PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Kategoria: PASURITË E HUMBURA-PËRKUFIZIMI E DISPOZITA

 PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

 Pyetje: PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Cili është përkufizimi fetar islam për sendet e humbura (të gjetura) me vlerë dhe çfarë duhet të veprojë muslimani me këto sende me vlerë apo pasuri të gjetura?

 Përgjigjja: PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Numri i fetvasë: 293 PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Kategoria: ZEKATI I THESAREVE DHE MINERALEVE

 PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

 Pyetje: PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Cila është arsyeja e lejimit të përvetësimit të thesarit paraislamik dhe si vepron muslimani kur gjen një thesar paraislamik në një shtet islam ose joislam që ka ose jo marrëveshje paqeje me muslimanët?

 Përgjigjja: PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 292 THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

Kategoria: ZEKATI I THESAREVE DHE MINERALEVE

THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

 Pyetje: THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

A lejohet përvetësimi i thesareve të nxjerrja (të gjetura) në vendet që u përkasin gjeneratave njerëzore të panjohura apo ngjashëm?

 Përgjigjja: THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe llojet e thesarit

Lexoni më tepër