DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Numri i fetvasë: 405 DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Kategoria: DOKTRINA FETARE DHE IDEOLOGJIKE

DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

 Pyetje: DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

A mund të na tregoni disa materiale të rëndësishme për të debatuar me dëshmitarët e Jehovait?

 Përgjigjja: DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me çështjen e parashtruar thuhet sa vijon:

E vërteta mbi Dëshmitarët e Jehovait

Allahu e di më mirë. DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Lexoni më tepër

DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT Read More »