DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

Numri i fetvasë: 17 DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

Kategoria: DISPOZITA TË PIJEVE

DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

  Pyetje: DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

Cili është gjykimi i islamit në lidhje me pirjen e duhanit? Bashkëshorti im është konsumues i duhanit dhe justifikohet duke thënë se prej mendimeve që qarkullojnë në gojët e disa hoxhallarëve është edhe ai se duhani nuk është i ndaluar.

  Përgjigjja: DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pirja e duhanit është mëkat i ndëshkueshëm (apo siç njihet fetarisht haram1) dhe jo thjesht diçka e papëlqyeshme (apo siç njihet fetarisht mekruh2).

Lexoni më tepër

DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM Read More »