JETA E VËRTETË

TEMATIKË ISLAME-HULUMTIME E STUDIME

XHIHADI–QASJE E PËRGJITHSHME

Një qasje e përgjithshme rreth temës së shumëdiskutuar të xhihadit1

 XHIHADI–QASJE E PËRGJITHSHME

XHIHADISubjekti i xhihadit është bërë një çështje, që po trajtohet dhe po qarkullon, duke bartur një kontur global, me qasje të shumta, me orientime opozitare dhe kontradiktore.

Një palë globale vjen dhe adopton një këndvështrim, i cili e konsideron xhihadin si sinonim të terrorizmit, në tentativë që këtë nocion t’ia qasë vetë Islamit. Kjo bëhet me qëllim që ta zhveshë atë nga aftësia për të bërë rezistencë dhe opozitë, si dhe në përpjekje që akuzën e terrorizmit t’ia ngjisë në mënyrë të pashqitshme Islamit.

Paraqitja e Islamit si një fe e përulur, e paaftë për t’u mbrojtur, që nuk arrin t’i tubojë pasuesit e saj që të luftojnë të kotën dhe që në rastet e domosdoshme nuk posedon mekanizmat e duhur të rekrutimit, është padyshim mënjanim nga realiteti, sidomos në këtë pyll të dendur interesash dhe konfliktesh.

Lexoni më tepër

XHIHADI–QASJE E PËRGJITHSHME Read More »

TEORIA E BIG BANGUT-SHPËRTHIMIT TË MADH

Teoria e Big Bangut në peshoren e versionit kuranor të krijimit të universit ()

TEORIA E BIG BANGUT-SHPËRTHIMIT TË MADH

TEORIA E BIGBANGUTKjo teori thotë se qiejt dhe toka ishin të ngjitura në një masiv të vetëm (në masivin fillestar që ata e quajtën “Thërrmija Unike-Singularity”), para së cilës nuk ekzistonte asgjë, as koha dhe as hapësira. Sa i përket madhësisë, kjo thërrmijë ishte thuajse inekzistente (ishte e madhësisë afërsisht zero), kurse sa i përket masës, ajo ishte e madhe infinitivisht por ishte e ngjeshur brenda mini-madhësisë së saj me një dendësi dhe temperaturë tepër të lartë. Si pasojë e kësaj ngjeshje dhe temperature erdhi shpërthimi i këtij masivi, prej të cilit u krijuan thërrmijat elementare, toka jonë dhe mbarë trupat qiellor, të cilët nga koha e shpërthimit janë gjithnjë në zgjerim (largim) nga njëri-tjetri.

Lexoni më tepër

TEORIA E BIG BANGUT-SHPËRTHIMIT TË MADH Read More »

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

Allahu i Lartësuar në Kuranin fisnik u drejtohet njerëzve duke u thënë:

“Thuaj: “Shikoni ç’ka në qiej dhe në Tokë!” Por shenjat dhe vërejtjet nuk u bëjnë kurrfarë dobie njerëzve që nuk besojnë”1; dhe: “Le të meditojë njeriu se prej çfarë është krijuar!”2

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

Kush e krijoi njeriu?

Mohuesit e Zotit pretendojnë se njeriun e krijoi natyra, por sa qëndron ky pretendim absurd i tyre?

Për t’i dhënë përgjigje kësaj, na duhet fillimisht të sqarojmë se çfarë është natyra?

E pra natyra nënkupton dy gjëra: krijesat dhe ligjet natyrore.

Le t’i shpjegojmë në mënyrë të përmbledhur duke filluar nga krijesat:

Lexoni më tepër

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS Read More »

↓
Scroll to Top