ISTIGFARI-KËRKIMFALJA PROFETIKE-FORMA

Numri i fetvasë: 355 ISTIGFARI-KËRKIMFALJA PROFETIKE-FORMA

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 ISTIGFARI-KËRKIMFALJA PROFETIKE-FORMA

 Pyetje: ISTIGFARI-KËRKIMFALJA PROFETIKE-FORMA

Kam dëgjuar se është mirë që t’i bëhet sa më shumë istigfar (t’i kërkohet sa më shumë falje) Allahut dhe desha të di se cila është dispozita e istigfarit (të kërkuarit falje Allahut) dhe forma e duhur e tij, bazuar në traditën profetike?

 Përgjigjja: ISTIGFARI-KËRKIMFALJA PROFETIKE-FORMA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Dispozita e istigfarit bazuar në traditën profetike

Juristët muslimanë përmendin se thënia e shumtë e istigfarit (të kërkuarit falje Allahut, që përbën një prej llojeve të dhikrit) konsiderohet vepër e pëlqyeshme (mustehab1), prandaj muslimanit/es i takon të mos tregohet i shkujdesur lidhur me bërjen e istigfarit (të kërkuarit falje Allahut).

Lexoni më tepër

ISTIGFARI-KËRKIMFALJA PROFETIKE-FORMA Read More »