DISPOZITA E URIMIT PËR DITËN E XHUMA

Numri i fetvasë: 311 DISPOZITA E URIMIT PËR DITËN E XHUMA

Kategoria: MIRËSIA E DITËS SË PREMTE

 DISPOZITA E URIMIT PËR DITËN E XHUMA

 Pyetje: DISPOZITA E URIMIT PËR DITËN E XHUMA

Në kohët e fundit është bërë traditë mes muslimanëve që t’ia urojnë ditën e xhuma njëri-tjetrit me tekste urimi si për shembull “Xhuma të begatë”, “Urime Xhumaja” dhe ngjashëm. Ndërkohë, kam dëgjuar se disa prej hoxhallarëve kanë përmendur se ky urim nuk është vepruar nga gjeneratat e para muslimane, prandaj ai nuk duhet të veprohet as nga ne. A mund të na tregoni se cili është qëndrimi i duhur në lidhje me këtë çështje?

 Përgjigjja: DISPOZITA E URIMIT PËR DITËN E XHUMA

Lexoni më tepër

DISPOZITA E URIMIT PËR DITËN E XHUMA Read More »