JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITA TË PASURIVE TË HUMBURA

SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Numri i fetvasë: 295 SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Kategoria: PASURITË E HUMBURA-PËRKUFIZIMI E DISPOZITA

 SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

 Pyetje: SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Nëse gjejmë në rrugë ca para dhe nuk e dimë se kujt i kanë rënë, a duhet t’i marrim ato dhe t’i japim sadaka në emër të personit që u kanë rënë (humbur)?

 Përgjigjja: SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nëse muslimani gjen diçka në rrugë (para apo ngjashëm prej sendeve me vlerë) dhe nuk e di e as mund ta hetojë se kujt i ka humbur, në këtë rast duhet vepruar si vijon1:

Rasti i parë: Kur pasuria e humbur (gjetur) ka vlerë të pakonsiderueshme

Lexoni më tepër

SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR Read More »

PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 294 PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Kategoria: PASURITË E HUMBURA-PËRKUFIZIMI E DISPOZITA

 PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

 Pyetje: PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Cili është përkufizimi fetar islam për sendet e humbura (të gjetura) me vlerë dhe çfarë duhet të veprojë muslimani me këto sende me vlerë apo pasuri të gjetura?

 Përgjigjja: PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me përkufizimin dhe dispozitat kryesore të pasurisë së humbur (të gjetur) thuhet sa vijon1:

Së pari: Përkufizimi i pasurisë së humbur

Pasuri e humbur konsiderohet çdo pasuri e cila është në trajtën e parave apo stolive (arit, argjendin etj.) dhe sendeve të tjera me vlerë (plaçka, mjete etj.).

Lexoni më tepër

PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA Read More »

↓
Scroll to Top