DISPOZITA E SHITBLERJES ME KËSTE

Numri i fetvasë: 386 DISPOZITA E SHITBLERJES ME KËSTE

Kategoria: BLERJA ME KËSTE 

DISPOZITA E SHITBLERJES ME KËSTE

 Pyetje: DISPOZITA E SHITBLERJES ME KËSTE

A lejohet shitja dhe blerja e produkteve me këste mujore? Më konkretisht, tek ne funksionon kështu: telefoni kushton p.sh. 300 euro dhe pronari i dyqanit të thotë që mund ta blesh atë me këste, por nëse futesh në skemën e kësteve ti e paguan mallin më shumë se vlera e tij nëse do e bleje me lekë në dorë.

 Përgjigjja: DISPOZITA E SHITBLERJES ME KËSTE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me çështjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Së pari: Përkufizimi  dhe dispozita e blerjes me këste

Lexoni më tepër

DISPOZITA E SHITBLERJES ME KËSTE Read More »