JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITAT-ZEKATI I ARIT DHE ARGJENDIT

MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

Numri i fetvasë: 286 MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

Kategoria: DISPOZITAT-ZEKATI I PARAVE DHE RROGËS

 MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

 Pyetje: MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

Si llogariten nevojat bazë dhe minimumi jetik që (sipas njërit prej mendimeve të juristëve muslimanë) përjashtohen nga zekati?

 Përgjigjja: MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me llogaritjen e minimumit jetik dhe nevojave bazë, që bazuar në një mendim të fuqishëm të juristëve muslimanë janë të përjashtuara dhe nuk llogariten në zekatin e pasurisë, thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër

MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA Read More »

SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

Numri i fetvasë: 285 SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

Kategoria: DISPOZITAT-ZEKATI I PARAVE DHE RROGËS

SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

 Pyetje: SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

Kemi një sasi parashë që e ka mbërritur vlerën e nisabit (pasurisë obliguese të zekatit) që e kemi depozituar në bankë për blerjen e një banese. Pjesa tjetër e të hyrave tona (pa këtë depozitim) vjen nga rroga e burrit që mund të mbulojë vetëm shpenzimet tona familjare mujore dhe që në fund të muajit bie nën vlerën e nisabit. A e kemi obligim që të japim zekat për depozitimin bankar që kemi bërë me qëllim që të mbledhim shumën e duhur për blerjen e banesës sonë?

 Përgjigjja: SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

Lexoni më tepër

SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT Read More »

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Numri i fetvasë: 284 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Kategoria: KUR BËHET OBLIGIM-DETYRIM ZEKATI

 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

 Pyetje: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Cilat janë kushtet bazë (të përgjithshme) të kapitalit (pasurisë / mallit) për të cilin duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit)?

 Përgjigjja: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kushtet e përgjithshme të kapitalit apo pasurisë për të cilën duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit) janë si vijon1:

Së pari: Pronësia e plotë e pasurisë zekatore

a. Kjo pasuri të jetë në pronësinë e plotë të pronarit të saj2

Lexoni më tepër

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË Read More »

NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

Numri i fetvasë: 283 NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

Kategoria: ZEKATI I ARIT-ARGJENDIT-PARAVE

NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

 Pyetje: NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

A mund të na shpjegoni kuptimin mbi nisabin e pasurisë apo vlerën pasurore në prani të së cilës bëhet obligim (i detyrueshëm) nxjerrja e zekatit të pasurisë?

 Përgjigjja: NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja kryesore që duhet ditur lidhur me llogaritjen e zekatit të pasurisë, është përllogaritja e nisabit (vlerës së përcaktuar pasurore obliguese të zekatit), ku më konkretisht thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT Read More »

↓
Scroll to Top