URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Numri i fetvasë: 316 URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Kategoria: DISPOZITA E PËRSHKRIMI-NAMAZI I XHENAZES

URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

 Pyetje: URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Pse falet namazi i xhenazes dhe cila është vlera që përfitohet nga ky namaz?

 Përgjigjja: URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Parimisht duhet ditur se muslimani/a lipset të udhëhiqet nga urdhëresat dhe dispozitat hyjnore dhe t’u dorëzohet atyre edhe nëse nuk arrin ta mësojë urtësinë e tyre, pasi jo për çdo urdhëresë sheriatike (ligjore islame) mund të shpjegohet aryseja dhe të kapet urtësia e saj nga mendjet njerëzore, si dhe sepse disa herë ndodh që arsyetimet e bëra në këtë kontekst të pësojnë kusure (mangësi) që konkluzionin e nxjerrë e bëjnë objekt debatesh; kështu që qëndrimi parësor që duhet të mbajë muslimani është arsyetimi i dispozitave ligjore islame me rregullin “Është kështu pse kështu ka vendosur ligji hyjnor”1.

Lexoni më tepër

URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES Read More »