VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

Numri i fetvasë: 252 VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

Kategoria: BARTJA DHE KORTEZHI I XHENAZES

VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

 Pyetje: VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

A lejohet të shkohet në varrimin e një të afërmi katolik, me qëllim që të mos ndërpriten lidhjet farefisnore?

Përgjigjja: VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë mospërputhje mendimesh mbi dispozitën e përcjelljes (kortezhit) për në varreza të xhenazes (trupit të pajetë) të jomuslimanit dhe më konkretisht, dy mendimet kryesore1 lidhur me këtë çështje janë:

Lexoni më tepër

VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI Read More »