PRISHËSIT E ABDESIT ME OSE PA KONSENSUS

Numri i fetvasë: 424 PRISHËSIT E ABDESIT ME OSE PA KONSENSUS

Kategoria: PRISHËSIT E ABDESIT

PRISHËSIT E ABDESIT ME OSE PA KONSENSUS

yetje: PRISHËSIT E ABDESIT ME OSE PA KONSENSUS

Cilët janë prishësit e abdesit dhe cili është mendimi i juristëve muslimanë në lidhje me to?

 Përgjigjja: PRISHËSIT E ABDESIT ME OSE PA KONSENSUS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë janë të një mendimi për disa nga prishësit e abdesit dhe kanë mendime të ndryshme për disa të tjerë, si vijon:

Së pari: Çfarë del nga çdonjëra prej dy rrugëve të jashtëqitjes (nevoja / jashtëqitja e madhe dhe urina / jashtëqitja e vogël), e paktë apo e shumtë, qoftë ajo (çfarë del nga dy rrugët e jashtëqitjes) e pastër apo pisllëk (ndyrësirë); sa në fjalë konsiderohet nga prishësit e abdesit.

Lexoni më tepër

PRISHËSIT E ABDESIT ME OSE PA KONSENSUS Read More »