DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

Numri i fetvasë: 11 DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

Kategoria: THËNIA E TESHEHUDIT-DHËNIA E SELAMIT

DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

 Pyetje: DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

Kur themi teshehudin dhe salavatet a duhet të lëvizet gishti tregues?

 Përgjigjja: DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të katër medh’hebet janë të mendimit se bërja (dëshmia) me gisht tregues gjatë teshehudit1, është nga sunetet2 e namazit, bazuar në transmetime profetike autentike (të vërteta). Mospajtim mes tyre ka vetëm se kur dëshmohet me gishtin tregues dhe a lëvizet apo jo ai vazhdimisht, si vijon:

Lexoni më tepër

DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT Read More »