KUPTIMI DHE DISPOZITA E EZANIT

Numri i fetvasë: 425 KUPTIMI DHE DISPOZITA E EZANIT

Kategoria: EZANI DHE IKAMETI

KUPTIMI DHE DISPOZITA E EZANIT

yetje: KUPTIMI DHE DISPOZITA E EZANIT

Cili është kuptimi dhe cila është dispozita e ezanit sipas mendimit të juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: KUPTIMI DHE DISPOZITA E EZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me kuptimin dhe dispozitën e ezanit janë shprehur si vijon:

Së pari: Aspekti gjuhësor dhe terminologjik

Aspekti gjuhësor (etimologjik): Kuptimi i ezanit në aspektin gjuhësor është informim (njoftim), siç vjen në thënien kuranore: “Thirri njerëzit për haxhillëk…”; pra njoftoi njerëzit rreth kësaj.

Lexoni më tepër

KUPTIMI DHE DISPOZITA E EZANIT Read More »