FALJA E NAMAZIT NË BANJO

Numri i fetvasë: 170 FALJA E NAMAZIT NË BANJO

Kategoria: DISPOZITAT E XHAMIVE DHE FALTOREVE

FALJA E NAMAZIT NË BANJO

 Pyetje: FALJA E NAMAZIT NË BANJO

Një punëdhënës ia ka ndaluar rreptësisht punëtorit të tij që ta falë namazin në vendin e punës, në kohën e caktuar të namazit dhe po qe se ky punëtor e fal haptazi çdo namaz në kohën e caktuar, ai rrezikon që të përzihet nga puna. A i lejohet këtij punëtori që në këtë rast ta falë namazin në kohën e caktuar në një nga banjot e vendit të tij të punës, apo më mirë për të është që ta falë namazin jashtë kohës së caktuar, kur të lirohet nga puna?

 Përgjigjja: FALJA E NAMAZIT NË BANJO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

FALJA E NAMAZIT NË BANJO Read More »