KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Numri i fetvasë: 212 KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

 Pyetje: KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Kush është personi të cilit i ligjërohet bërja e kurbanit të Bajramit dhe për sa familjarë mjafton bërja e një kurbani të vetëm?

 Përgjigjja: KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kush ligjërohet ta bëj kurbanin

Kurban bën muslimani i lirë (burrë a grua qoftë) që e ka mundësinë.

Parimisht, juristët muslimanë e mbështesin njëzëri kriterin ligjor të mundësisë në çështjen e bërjes së kurbanit, bazuar në thënien e Allahut të Lartësuar: “Allahu nuk e ngarkon askënd përtej fuqisë që ka.”

Lexoni më tepër

KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON Read More »