KUSH OBLIGOHET TË BËJË KURBAN

KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Numri i fetvasë: 212 KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

 Pyetje: KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Kush është personi të cilit i ligjërohet bërja e kurbanit të Bajramit dhe për sa familjarë mjafton bërja e një kurbani të vetëm?

 Përgjigjja: KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kush ligjërohet ta bëj kurbanin

Kurban bën muslimani i lirë (burrë a grua qoftë) që e ka mundësinë.

Parimisht, juristët muslimanë e mbështesin njëzëri kriterin ligjor të mundësisë në çështjen e bërjes së kurbanit, bazuar në thënien e Allahut të Lartësuar: “Allahu nuk e ngarkon askënd përtej fuqisë që ka.”

Lexoni më tepër

KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

Numri i fetvasë: 204 KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

 Pyetje: KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

Kam dëshirë të bëj kurban për Kurbanin e Bajramit, por duke qenë se ne jetojmë jashtë Shqipërisë, desha që kurbanin ta bëj në Shqipëri, sepse këtu ku jam nuk kam të afërm dhe më duket më e përshtatshme ta bëj kurbanin atje. Desha të di a më lejohet kjo gjë dhe nëse po a mundet që një të tretën e kurbanit që duhet ta mbaj unë, t’ia jap mamasë time në Shqipëri?

 Përgjigjja: KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër