JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KANALET E DHËNIES SË KURBANËVE

FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

Numri i fetvasë: 218 FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

 Pyetje: FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

A quhet mëkat lënia e lëkurës së kurbanit tek blegtori që e shet bagëtinë ose kasapi që e ther atë? Po hedhja e saj në koshin e plehrave, në qoftëse këta të parët nuk e marrin me arsyetimin se nuk ka ç’u duhet dhe po kështu nuk gjendet dikush tjetër që ta marr atë si dhuratë? Nga ana tjetër edhe ne vetë nuk mund ta mbajmë atë sepse nuk kemi kushte se ku dhe as dimë ta përpunojmë?

 Përgjigjja: FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT Read More »

KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

Numri i fetvasë: 204 KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

 Pyetje: KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

Kam dëshirë të bëj kurban për Kurbanin e Bajramit, por duke qenë se ne jetojmë jashtë Shqipërisë, desha që kurbanin ta bëj në Shqipëri, sepse këtu ku jam nuk kam të afërm dhe më duket më e përshtatshme ta bëj kurbanin atje. Desha të di a më lejohet kjo gjë dhe nëse po a mundet që një të tretën e kurbanit që duhet ta mbaj unë, t’ia jap mamasë time në Shqipëri?

 Përgjigjja: KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

KURBANI-VISET KU BËHET-KUJT I JEPET Read More »

↓
Scroll to Top