NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

Numri i fetvasë: 251 NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

Kategoria: PRISHËSIT E AGJËRIMIT

NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

 Pyetje: NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

Sot në syfyr po flisnim me një motër muslimane. Unë e kisha mbyllur syfyrin, ndërsa ata akoma po hanin. Kur unë i thashë se ka kaluar orari, ajo më tha jo, sepse është hadithi i Profetit (Paqja qoftë mbi të!) që mund ta shtysh edhe 5 minuta. Nuk diskutova me të por thashë të pyes hoxhallarët për këtë çështje.

Përgjigjja: NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Imsaku (largimi nga prishësit e agjërimit) kur personi është siguruar për hyrjen e agimit të vërtetë

Lexoni më tepër

NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI Read More »