ARSIMIMI I GRUAS

STUDIMI I GRUAS NË SHKOLLAT E PËRZIERA

Numri i fetvasë: 27 STUDIMI I GRUAS NË SHKOLLAT E PËRZIERA

Kategoria: ARSIMIMI I GRUAS

STUDIMI I GRUAS NË SHKOLLAT E PËRZIERA

 Pyetje: STUDIMI I GRUAS NË SHKOLLAT E PËRZIERA

Jam një motër muslimane që studioj në universitetin e mjekësisë. Siç dihet, në universitetet tona studiohet në ambiente të përbashkëta për të dy gjinitë dhe muslimanja ndeshet shpesh me probleme nga më të ndryshmet. Desha të di se cili është mendimi fetar për këtë rast?

 Përgjigjja: STUDIMI I GRUAS NË SHKOLLAT E PËRZIERA

Lexoni më tepër