JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ETIKA E BISEDËS DHE SHAKASË

GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

Numri i fetvasë: 394 GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

 Pyetje: GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

A më lejohet t‘i gënjej prindërit në lidhje me produktet hallall, sepse ata shikojnë pjesën ekonomike, kurse unë interesohem të jem sa më në rregull me Krijuesin. A bëj mëkat në lidhje me këtë (nëse përdor gënjeshtrën për sa në fjalë), ngase nuk mund ta gjej dot gjuhën e përbashkët me prindërit e mi?

 Përgjigjja: GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon

Lexoni më tepër

GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ. Read More »

TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

Numri i fetvasë: 393 TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

Kategoria: ETIKA E BISEDËS DHE SHAKASË

TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

 Pyetje: TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

A lejohet që personi të flasë me dykuptimësi/nënkuptim apo të bëjë lojë fjalësh për të dalë nga një situatë e sikletshme, pra të nënkuptojë tjetërçka dhe të lerë të kuptohet diçka tjetër?

 Përgjigjja: TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me çështjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Të folurit me dykuptimësi/nënkuptim, në aspektin juridik ka kuptimin që personi të nënkuptojë tjetërçka dhe të lerë të kuptohet një gjë tjetër. Për një person të tillë thuhet ndryshe se “ai bën lojë fjalësh”, pra ai aktron duke thënë diçka që mbart një kuptim të atillë që në dukje (për dëgjuesin) duket një kuptim tjetër nga kuptimi i vërtetë që fsheh folësi. Kjo formë është e lejuar në vetvete për rastin kur personi nuk mund të thotë kurrsesi të vërtetën dhe kur përbën për këtë person një alternativë për të mos rënë në gënjeshtër.

Lexoni më tepër

TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË Read More »

↓
Scroll to Top