JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

PËRKUFIZIMI DHE HISTORIKU I MAGJISË

E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

Numri i fetvasë: 183 E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

Kategoria: REALITETI-KLASIFIKIMET E MAGJISË

E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

 Pyetje: E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

Magjia që bën magjistari a bën efekt apo jo? Përse magjistari kur i bën magji dikujt, merr diçka nga sendet e tij personale, si: rrobat e tij, flokët etj.? A mundet magjistari ta bëjë magjinë edhe pa marrë diçka nga njeriu?

 Përgjigjja: E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fillimisht duhet theksuar se magjia (dhe çdo e keqe) nuk dëmton në vetevete, por ndikon në trupin, zemrën a mendjen e njeriut vetëm me caktimin e lejen e Allahut, kur urtësia e Tij lejon që diçka e tillë të ndodhë.

Lexoni më tepër

E VËRTETA E MAGJISË DHE SI NDODH AJO Read More »

SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

Numri i fetvasë: 181 SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

Kategoria: REALITETI-KLASIFIKIMET E MAGJISË

SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

 Pyetje: SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

Kemi dëgjuar se shpesh herë njerëzit hallexhinj mashtrohen duke shkuar tek magjistarët, të cilët u shtiren se janë njerëz të fesë. Ndodh që këta magjistarë t’i mashtrojnë njerëzit duke mbajtur edhe simbole fetare në ambientet ku ushtrojnë magjinë. A mund të na tregoni si mund të dallohen magjia dhe magjistarët?

 Përgjigjja: SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Jo çdo njeri që pretendon se është në rrugën e Zotit, është i tillë. Muslimani, në lidhje me çështjet e fesë islame, sidomos ato që kanë të bëjnë me botën e fshehtë, duhet të jetë shumë i kujdesshëm, pra duhet të referohet dhe drejtohet vetëm tek muslimanët e kualifikuar të besueshëm.

Lexoni më tepër

SHENJAT KRYESORE TË MAGJISTARËVE Read More »

PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

Numri i fetvasë: 180 PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

Kategoria: DISPOZITA PËR MAGJINË-MAGJISTARIN

 PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

 Pyetje: PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

Cili është përkufizimi apo kuptimi i magjisë dhe cila është dispozita (gjykimi apo vendimi fetar) për magjinë dhe magjistarët?

 Përgjigjja: PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë e përkufizojnë kështu magjinë: “Magjia qëndron (konsiston) në fjalë magjike, hajmali, yshtje dhe lidhje nyjesh, përmes të cilave magjistari arrin të përdor shejtanët që ata të ndikojnë në zemrat dhe trupat e njerëzve, ashtu që kjo bëhet shkak për sëmundje, vdekje, ndarje mes personit dhe familjarëve të tij etj.”1

Lexoni më tepër

PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA E MAGJISË Read More »

↓
Scroll to Top