KUFRI-MOSBESIMI ME BINDJE DHE VEPRA

SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

Numri i fetvasë: 203 SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

Kategoria: IMANI-BESIMI DHE PRISHËSIT E TIJ

SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

 Pyetje: SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

Kohëve të fundit po ballafaqohemi thuajse çdo ditë me persona të njohur të medias, që shajnë dhe provokojnë simbolet e muslimanëve. Cili duhet të jetë qëndrimi i muslimanit/es në raste të tilla?

 Përgjigjja: SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

A JANË IDHUJTARË FEMOHUESIT-ATEISTËT

Numri i fetvasë: 108 A JANË IDHUJTARË FEMOHUESIT-ATEISTËT

Kategoria: KUFRI-MOSBESIMI ME BINDJE DHE VEPRA

A JANË IDHUJTARË FEMOHUESIT-ATEISTËT

 Pyetje: A JANË IDHUJTARË FEMOHUESIT-ATEISTËT

A është e drejtë që ateizmi a femohimi të konsiderohet idhujtari (politeizëm)? Cili është mendimi juaj për atë që thotë se ateizmi në një formë apo një tjetër përbën idhujtari?

 Përgjigjja: A JANË IDHUJTARË FEMOHUESIT-ATEISTËT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

RRËZIMI SHKENCOR I TEORISË SË DARVINIT

Numri i fetvasë: 52 RRËZIMI SHKENCOR I TEORISË SË DARVINIT

Kategoria: KUFRI-MOSBESIMI ME BINDJE DHE VEPRA

RRËZIMI SHKENCOR I TEORISË SË DARVINIT

 Pyetje: RRËZIMI SHKENCOR I TEORISË SË DARVINIT

A është rrëzuar teoria e evolucionit që shtroi Darvini?

 Përgjigjja: RRËZIMI SHKENCOR I TEORISË SË DARVINIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Duke qenë se edhe natyra e kësaj trajtese nuk na lejon të zgjatemi më shumë, po përmendim vetëm një argument të fuqishëm, që e shkatërron në thelb teorinë evolucioniste të Darvinit.

Lexoni më tepër