JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

AKIDJA-KREDOJA ISLAME

AKIDJAAKIDJA-KREDOJA ISLAME

Akide (الْعَقِيْدَةُ): është një artikulim i gjuhës arabe kuptimi gjuhësor i të cilit është: kredo, bindje apo doktrinë, ndërsa kuptimi terminologjik konsiston në: doktrinën, kredon, besimet fetare apo tërësinë e ideve, bindjeve, pikëpamjeve dhe parimeve islame”, thënë ndryshe “baza e botëkuptimit që duhet të ketë muslimani (i nënshtruari ndaj Zotit)”.

 

PASQYRA E LËNDËS PËR “AKIDJA (KREDOJA/TËRËSIA E IDEVE DHE BINDJEVE) ISLAME”

[table id=11 /]

↓
Scroll to Top