KUPTIMI MBI VENDET E SHENJTA NË ISLAM

Numri i fetvasë: 39 KUPTIMI MBI VENDET E SHENJTA NË ISLAM

Kategoria: MIRËSITË E TRE XHAMIVE KRYESORE

KUPTIMI MBI VENDET E SHENJTA NË ISLAM

 Pyetje: KUPTIMI MBI VENDET E SHENJTA NË ISLAM

Çfarë janë vendet e shenjta në Islam, cilat janë dhe ç’kuptojmë me shenjtërim të këtyre vendeve?

 Përgjigjja: KUPTIMI MBI VENDET E SHENJTA NË ISLAM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në fjalorin “Lisanu El-Arab / Gjuha e arabëve”, vjen: “TEǨDIIS (shenjtërim): dëlirje dhe bekim”; “TEǨAD-DESE: dëliret (pastrohet)”; “EL-MUǨAD-DES: i bekuar”; “EL-ERĎU EL-MUǨAD-DESEH: tokë e dëlirë (e pastër)”. Bazuar në këtë, shenjtërive islame i përket çdo vend që është vërtetuar sheriatikisht (sipas ligjit islam) se është i bekuar dhe i dëlirë (i pastër), si p.sh. xhamitë.1

Lexoni më tepër

KUPTIMI MBI VENDET E SHENJTA NË ISLAM Read More »