NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

Numri i fetvasë: 283 NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

Kategoria: ZEKATI I ARIT-ARGJENDIT-PARAVE

NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

 Pyetje: NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

A mund të na shpjegoni kuptimin mbi nisabin e pasurisë apo vlerën pasurore në prani të së cilës bëhet obligim (i detyrueshëm) nxjerrja e zekatit të pasurisë?

 Përgjigjja: NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja kryesore që duhet ditur lidhur me llogaritjen e zekatit të pasurisë, është përllogaritja e nisabit (vlerës së përcaktuar pasurore obliguese të zekatit), ku më konkretisht thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT Read More »