KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

Numri i fetvasë: 103 KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

Kategoria: ARGUMENTET-DOMETHËNIA E KADERIT

KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

 Pyetje: KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

Do donim një shpjegim të përmbledhur në lidhje me kuptimin e kaderit (caktimit) hyjnor dhe angazhimet apo detyrat kryesore që nxjerr besimi në caktimin hyjnor për muslimanin?

 Përgjigjja: KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Dispozita e kaderit (caktimit hyjnor) dhe kuptimi i tij:

Besimi në caktimin hyjnor, përbën një prej bazave apo domosdoshmërive të fesë islame, mohimi i të cilës e nxjerr personin nga feja islame.

Lexoni më tepër

KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT Read More »