FETVATË ISLAME

Fetva

Fetva/të (الْفَتْوَى): me fjalën “fetva” apo në shumës “fetvatë”: nënkuptohet gjykimi apo opinioni i dhënë nga muftiu; ndërsa muftiu (الْمُفْتِي): është personi i specializuar dhe i autorizuar në sheriat (jurisprudencën islame), që të japë gjykimin apo orientimin e duhur për një çështje të caktuar fetare.

Fetvatë që keni në duar, janë referuar në burime të autoritetshme (plotësisht të besueshme) islame…

PASQYRA E LËNDËS PËR “FETVATË ISLAME”:


TREGUESI I PËRMBLEDHUR I FETVAVE


TREGUESI I ZGJERUAR I FETVAVE


Vërejtje: Lexues i nderuar, dihet se, “Gjuha e vetme e Kuranit Fisnik është gjuha arabe, në të cilën Allahu i Lartësuar zbriti Kuranin”, prandaj theksojmë se, edhe pse në këtë protal para fillimit të çdo thënieje kuranore theksohet:  “Allahu  i Madhëruar  thotë”,  në realitet ajo çfarë shkruhet në shqip është vetëm përkthimi i komentimit (interpretimit) të thënies kuranore në fjalë.Lexoni më tepër

Disa nga veçoritë që duam të sjellim tek muslimanët e nderuar që do të referohen në këtë faqe të mësimit të dispozitave (rregullave) juridike islame, janë:

· Sjellja e fetvave me një format të veçantë të vyer për lexuesin shqipfolës, që e bën këtë portal një burim informacioni fetvashë dhe studimesh islame të profilizuar dhe modeluar sipas një formati vërtet unik;

· Përmendja e burimeve dhe referimeve të ajeteve (thënieve kuranore), haditheve (thënieve profetike) dhe referimeve të tjera;

· Po kështu fetvatë do të sillen të sistemuara në kapitujt përkatës islam, sipas metodikës që përdorin lidhur me këtë, faqet më të shquara të publikimit të fetvave në botën islame;

· Gjithashtu do mundohemi që për të gjithë termat fetarë të sjellim në kllapa përbri tyre ose në fundshënim, së paku çdo herë që termi vjen për herë të parë, interpretimin në shqip të termit;

· Një tjetër standard të cilit do mundohemi t’i qëndrojmë është sjellja përbri përmbledhjes së koncentruar të fetvasë, e butonit “Lexo më tepër” për lexuesin që dëshiron të thellohet më tej rreth çështjes së trajtuar;

· Në përgjithësi, teksti i sjellë mes dy kllapave katrore “[]”, përbën fjalë shpjeguese të përkthyesit (sipas sistemit drejtshkrimor), përveçse kur në fundshënim (fusnotë) përmendet tjetërçka lidhur me tekstin e ardhur mes “[]”;

· Sipas mundësive do sjellim edhe qëndrimin e medh’hebit hanefi1, lidhur me çështjen sheriatike (ligjore islame) për të cilën është shtruar pyetja, duke marrë në konsideratë faktin se ky është edhe medh’hebi që ndiqet zyrtarisht në trojet shqiptare dhe pjesën më të madhe të botës islame. Sigurisht këtë do ta bëjmë duke shmangur fanatizmin medh’hebor, bazuar në vetë porosinë e imam Ebu Hanifes dhe mbarë imamllarëve të tjerë më me zë, prej të cilëve tansmetohet se të gjithë ata kanë thënë: “Nëse vërtetohet saktësia e hadithit, ai është medhhebi im (qëndrimi im juridik).”Lexoni më tepër

______

  1. Medh’heb: Akademi juridike islame; medh’hebi hanefi: shkolla juridike e themeluar nga imam Ebu Hanifja.
  2. Imam Ebu Hanifja: Llindi në vitin 80 H/699 G dhe ndërroi jetë 150 H/767 G); dijetar i shquar prej kolosëve të shkencave islame, i cili ka jetuar në kohën e tabi’inëve të vegjël (gjeneratës pas sahabëve / shokëve të Profetit) dhe është themeluesi i medh’hebit (akademisë juridike islame) hanefi, i cili është medh’hebi më i madh ndër muslimanë.
  3. Akhbar Ebi Hanife Ue As’habihi, v. 1. f. 24, me autor Es-Sajmeri.

One comment on “FETVATË ISLAME

Lini Një Koment

Your email address will not be published.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.